חושבת על משפחה?

התחלתם לתכנן ואפילו לנסות, ומסתבר שהדברים לא פשוטים כל כך.